Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές θεραπείες

Σήμερα περισσότερα 15 παγκοσμίου φήμης Νοσοκομειακά Κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) όπως

 • Το John Hopkins
 • Η Mayo Clinic
 • Η Κλινική του Cleveland
 • Το Duke
 • Το UCLA Medical Center
 • Το UCSF Medical Center
 • Το Yale
 • Το University of Pittsburgh Medical Center κ.α.

με επιβεβαιωμένη την προσήλωση τους στην παροχή Ιατρικών υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου, προσφέρουν επίσημα εναλλακτικές θεραπείες, με κυρίαρχο τον Βελονισμό, στους ασθενείς τους.

Οι παροχές αυτές των εναλλακτικών θεραπειών βρίσκονται στην ιστοσελίδα τους, έχουν σε όλες τις περιπτώσεις δημιουργηθεί ειδικές μεγάλες κλινικές για την πραγματοποίηση τους, εφαρμόζονται αποκλειστικά από Ιατρούς με ειδίκευση και στα πλαίσια της ειδικότητας τους και σε πολλές περιπτώσεις φημισμένων Ιατρικών Σχολών η εκμάθηση αυτών των θεραπειών εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων Ιατρών.


Κυρίαρχη θέση ανάμεσα τους κατέχει ο Βελονισμός (Acupuncture), ενώ το εύρος των θεραπειών που προσφέρονται είναι πραγματικά μεγάλο.

Και εκεί, όπως και θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη, διότι αλλιώς τίποτα δεν βελτιώνεται αν δεν υπάρχει η πρόκληση να αποδείξει ο οποιοσδήποτε ότι ισχυρίζεται, υπάρχει ο αντίλογος και η  αμφισβήτηση από μερίδα συναδέλφων.

Νομίζω, όμως, πως οι απαντήσεις των υποστηρικτών των εναλλακτικών θεραπειών έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι σε σημαντικό βαθμό διαφωτιστικές.


Richard Lang, MD, MPH , Director of the Cleveland Clinic Wellness Institute.

I have seen it work in some chronic pain situations,” said Lang. “It can be very helpful. If it doesn’t work, I don’t know that you’ve lost anything. If it does, you do get to a better place.”

«το έχω δει να δουλεύει σε κάποιες καταστάσεις χρόνιου πόνου. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Αν δεν λειτουργήσει, δεν ξέρω αν έχετε χάσει κάτι. Εάν όμως λειτουργεί, πραγματικά θα βρεθείτε σε καλύτερη θέση»

 

Linda Ann Lee, M.D, Director of Endoscopy, Johns Hopkins Hospital

Associate Professor of Medicine

“If we restrict ourselves to drugs, we’d be telling so many people that we can’t do anything for you. That there is no hope for you,” και συμπληρώνει

“Yes, as scientists, we want to be rigid. But me, as a physician, I want to find what’s best for a patient. Who am I to say that’s hogwash?”

«Αν περιοριζόμασταν στα φάρμακα, θα λέγαμε σε τόσους πολλούς ανθρώπους ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σας. Ότι δεν υπάρχει ελπίδα για σένα «, και συμπληρώνει
«Ναι, ως επιστήμονες, θέλουμε να είμαστε άκαμπτοι. Αλλά εγώ, ως γιατρός, θέλω να βρω το καλύτερο για έναν ασθενή. Ποιά είμαι εγώ για να πω ότι είναι ψεύτικο; «


Προφανώς όλα αυτά και ακόμα περισσότερα που δεν αναφέρω σε αυτό το άρθρο, δεν συμβαίνουν τυχαία σε μία χώρα που η ευθύνη των Ιατρών  προς τους ασθενείς  τους για τις υπηρεσίες υγείας που τους προσφέρουν είναι μεγάλη.


Αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα γεγονότα που θα ήθελα σύντομα να μοιραστώ μαζί σας.

Ας πούμε, για ποιους λόγους θα εμπιστευόμασταν περισσότερο την Κλασσική Ιατρική.

Δεν θα λέγαμε, επί παραδείγματι  ότι η γνώση στην Κλασσική Ιατρική στηρίζεται στις γνώσεις της ανατομίας και της φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος;

 • Θα σας απαντήσω ότι αυτή τη στιγμή που γράφω αυτό το άρθρο υπάρχουν περισσότερες από 1400 έρευνες ανακοινωμένες σε επίσημα Ιατρικές ιστοσελίδες, που ακολουθούν τα στάνταρντ της κλασσικής ιατρικής και περιγράφουν τον μηχανισμό δράσης του Βελονισμού με την κλασσική ορολογία της ανατομίας και της φυσιολογίας, όπως την διδαχθήκαμε στην Ιατρική σχολή.

Μήπως θα αναρωτιόμασταν αν είναι καταγεγραμμένα τα αποτελέσματα και οι παθήσεις στις οποίες θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικός ο βελονισμός;

 • Περισσότερα από 11000 άρθρα δίνουν αυτή τη στιγμή σχετικές πληροφορίες για ένα μεγάλο εύρος παθήσεων και επιπλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει από καιρό εκδώσει οδηγίες ενδείξεων του βελονισμού.

 

Μήπως αν περιγράφονται οι επιπλοκές και ο σωστός τρόπος (ή αν θέλετε ο νόμιμος τρόπος) για την εφαρμογή του βελονισμού;

 • Πάλι με την χρήση της Ιατρικής αρθρογραφίας θα σας απαντήσω. 2500 άρθρα καταγράφουν τις επιπλοκές που έχουν εμφανιστεί παγκοσμίως από την μη σωστή εφαρμογή του βελονισμού και αναρίθμητοι κρατικοί φορείς περιγράφουν τους όρους εφαρμογής του Βελονισμού, όπως επί παραδείγματι ότι ασκείται μόνο από Ιατρούς.

Και ο λόγος είναι απλός γιατί ο Βελονισμός ασκείται μόνο από Ιατρούς.

Γενικά ο Βελονισμός είναι πολύ ασφαλής μέθοδος θεραπείας. Δεν είναι δύσκολή η τοποθέτηση μίας βελόνας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αν δεν τοποθετηθεί «σωστά» απλώς να μην «δουλέψει». Σπανιότατα μπορούν να προκύψουν επιπλοκές , όπως μεγάλα αιματώματα, λοιμώξεις ή και απειλητικές για την ζωή καταστάσεις, όπως ο πνευμοθώρακας. Σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις είναι αναγκαία η παρουσία ενός Ιατρού κοντά σας. Τι νομίζετε;