Εναλλακτικές Θεραπείες στην Ιατρική

Posted Leave a commentPosted in Εναλλακτικές Θεραπείες, Οι υπηρεσίες μας

Με τον όρο Εναλλακτικές θεραπείες εννούομε σήμερα την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων διαφορετικών από την Κλασσική Ιατρική προσσέγγιση.

Ο κύριος αντιπρόσωπος τους είναι φυσικά ο βελονισμός.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην Ορθοπαιδική

Posted Leave a commentPosted in Αρθροσκοπική χειρουργική, Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, Κυφοπλαστική, Οι υπηρεσίες μας, Ολική αρθροπλαστική Ισχίου και Γόνατος, Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αποτελεί τον κανόνα στην χειρουργική.    Νέες έρευνες και τεχνολογίες έχουν οδηγήσει σε βελτιωμένες χειρουργικές τεχνικές και την […]